background
Call us! Helista nüüd!
(+372) 5396 7772

Pakkumuse nõudmine

Nimi:

E-post:

Telefon:

Lähtekeel:


Sihtkeel:

Lisa fail:

Lisainfo:

Tõlkebüroo Abacus Translators neljasammuline kvaliteeditagamise protsess

I samm

Professionaalne tõlkija, kes on sihtkeele emakeelena kõneleja, koostab mustandtõlke (nt eesti keele emakeelena kõneleja tõlgib teksti inglise keelest eesti keelde). Tõlkija ei koosta vaid täpset tõlget; ka tõlke stiil, sõnastus ja sõnavara peavad olema sobivad.

II samm

Seejärel kontrollib mustandtõlget korrektor, kes on lähtekeele emakeelena kõneleja (nt teksti, mida tõlgitakse inglise keelest eesti keelde, kontrollib inglise keele emakeelena kõneleja, kes oskab nii eesti kui ka inglise keelt). Korrektori põhiline roll seisneb tagamises, et tõlge kajastaks täielikult originaalteksti mõtet ning et puuduksid väljajätud. Korrektor kontrollib üksikasjalikult kogu tõlget lausete kaupa ning mis tahes probleemid lahendatakse tõlkijaga näost näkku konsulteerides. Seega, kui saate tõlke, võite olla kindel, et Teie dokumendi on põhjalikult läbi vaadanud mõlema keele emakeelena kõnelejad.

III samm

Tõlge on enne üleandmist läbinud õigekirja kontrolli ning üle loetud. Mitmesse keelde tõlgitavate projektide puhul kontrollitakse lausete kaupa kõiki erinevates keeltes versioone, et teha kindlaks, et nad oleksid üksteisega tekstikäsitluses kooskõlas. Masinlao või kompaktkirjastamise korral on vaja enne projekti lõpetamist veel kord ülelugemist.

IV samm

Kui tõlge on lõpetatud, kontrollib seda viimast korda projektijuht, et tagada, et kõik kliendi juhised oleksid täidetud ning et töö on valmis õiges formaadis üleandmiseks.

Background