background
Call us! Helista nüüd!
(+372) 5396 7772

Pakkumuse nõudmine

Nimi:

E-post:

Telefon:

Lähtekeel:


Sihtkeel:

Lisa fail:

Lisainfo:

Meditsiiniliste tekstide tõlketeenus

Kliiniliste uuringute tõlge

Me pakume kliiniliste uuringute tõlget eesti, inglise, vene, soome, hiina, jaapani, saksa, hispaania, itaalia, prantsuse ja veel viiekümnes keeles.

Kliiniline uuring on uute ravimite või meditsiiniseadmete põhjalik testimine inimestel. Kliiniliste uuringute eesmärgiks on uute ravimite või meditsiiniseadmete ohutuse ja efektiivsuse kindlaks tegemine enne, kui need regulatiivorganite poolt heaks kiidetakse ja maailmaturule müügile lastakse. Ravimid ja meditsiiniseadmed avaldavad otsest mõju inimestele ning seetõttu on kliinilistel uuringutel tervishoiuga seotud toote arendamisel oluline roll. Tootjad peavad enne uue toote turule laskmist kulutama miljoneid eurosid ning tegema aastaid uurimistööd.

Üha enam viiakse kliinilisi uuringuid läbi arengumaades nagu näiteks Hiinas, sest sealsed hinnad on madalamad, osavõtjad aktiivsemad ja mitmesuguste haigustega patsiente rohkem. See on loonud nõudluse kliiniliste uuringute tõlkele, mis rakendab teadusliku taustaga kõrgelt koolitatud tõlkijaid. Kliiniliste uuringute tõlge on saanud otsustavaks teguriks kliinilise uuringu protsessis, mille sisse kuuluvad ka kliiniline uurimustöö, regulatiivorganite tegevus, tootmine ja turustamine. Meie kliiniliste uuringute tõlketeenus hiina keelest ja keelde on selles erialases tõlkeharus jätkuvalt esikohal.

Abacus Translators on suuteline tegelema kõikide Teie kliiniliste uuringute tõlkeprojektidega:

 • Uuringus osaleja andmekaardid (Case Report Forms)
 • Kliinilise uuringu materjalid
 • Arsti juhendid
 • Dokumendid regulatiivorganitele
 • Ravimite infolehed
 • Teadliku nõusoleku vormid
 • Brošüürid patsientidele
 • Marketing materials and web content
 • Turundusalased materjalid ja veebisisu
 • Tootmisjuhised
 • Küsimustikud patsientidele
 • Juhised patsientidele
 • Patendid
 • Regulatiivsed dokumendid
 • Koolitusmaterjalid

Meditsiiniseadmete tõlge

Me pakume laiaulatuslikku tõlketeenust meditsiiniseadmete firmadele eesti, inglise, vene, soome, hiina, jaapani, saksa, hispaania, itaalia, prantsuse ja veel viiekümnes teises keeles. Meie meditsiiniseadmete tõlkimisele spetsialiseerunud tõlkijatel on laialdased erialased kogemused, kuid ka pidevad täiendkoolitused garanteerimaks järjekindlalt kõrgekvaliteedilist meditsiiniseadmete tõlget.

Meditsiiniseadmete tööstuses on nõudlus tõlke järele üha enam kasvamas:

 • Meditsiiniseadmete eksport on viimase 15 aasta jooksul neljakordistunud.
 • Üle poolte meditsiiniseadmete tootjatest kinnitavad, et just välismaised väljavaated on nende tootearendust innustanud.
 • Tervishoiu määrused nii Euroopa Liidus kui üha enam ka teistes riikides takistavad tootjatel meditsiiniseadmeid turustada, ilma et tootesildid, kasutusjuhendid ja muud olulised dokumendid kohalikesse keeltesse oleks tõlgitud. Meie meditsiiniseadmete tõlketeenus abistab Teid nende nõudmiste täitmisel.
 • Hiina valitsus on kõvasti investeerinud tuhandete haiglate, tervishoiukeskuste ja kliinikute ehitamisse, mis kahtlemata tähendab ka suuremaid kulutusi meditsiiniseadmetele ja aparaatidele suhteliselt lühikese aja jooksul. See tekitab lähitulevikus ennenägematu nõudluse meditsiiniseadmete tõlgetele, eriti meditsiiniseadmete tõlkele hiina keelest ja keelde.
 • Selles piirkonnas ennustatakse meditsiiniseadmete turul 2015. aastal 15,2% kasvu, mille tulemusena on meditsiiniseadmete tööstus üks kiiremini kasvavaid turgusid maailmas. Suur kasvumäär ei ole Aasia regioonis juba mõnda aega tavatu, kuid Hiina areng on olnud eriti järsk.
 • 2017. aastaks kasvab Hiina meditsiiniseadmete turg 2010. aasta 14,8 miljardi dollari tasemelt arvatavasti 30,6 miljardi dollarini, hõlmates nii piirkondlikke kui välismaiseid aktsionäre. Ligikaudu 13 000 Hiina ettevõtet tegutsevad meditsiiniseadmete turul, tavaliselt haavahoolduse, ühekordselt kasutatavate kaupade ja kirurgiliste seadmete alal. Piiriülesed ettevõtted töötavad tavaliselt kõrgtehnoloogiliste veresoonkonna, IT ja kuvamistehnika allüksustes, kuid üha enam kolivad ka Hiina ettevõtted sellele tegevusalale, nii et see trend on peagi muutumas.
 • Hiina kiire arengu katalüsaatoriks on ka umbes 800 miljoni inimesega oskustööjõud, mis meelitab ligi välismaiseid ettevõtteid, kes soovivad vähendada impordi- ja ekspordikulusid. Meie meditsiiniseadmete hiina keele tõlkijatel on Teie aitamiseks vajalikud teadmised ja meditsiiniline kogemus, mida sellele kiiresti arenevale turule pääsemiseks on vaja.
 • Meditsiiniseadmed, mis tulevad Hiinast ja Indiast on peaaegu kümme korda odavamad. Näiteks teisaldatavad elektrokardiograafid maksavad 5000 dollari (3600 eurot) asemel 500 dollarit (360 eurot) ning need ei ole enam vaid odavad lääne mudelite koopiad, vaid sama tõhusad kui USA ja Euroopa meditsiiniseadmete tootmisega tegelevate ettevõtete alternatiivid.

Abacus Translators on võimeline tegelema kõikide Teie meditsiiniseadmete tõlkeprojektidega:

 • Meditsiiniseadmed ja aparatuur
 • Narkoosiseadmed
 • Südamerütmi jälgivad seadmed
 • Kardioloogia
 • Kateetrid
 • Hambaravi
 • Diagnostika
 • Endoskoopia
 • Ortopeedia
 • Magnetresonants
 • Neuroloogia
 • Patsiendi jälgimisseadmed
 • Radioloogia/ultraheliuuringu kuvamine
 • Elektrokardiogrammi aparatuur
 • Steriliseerimine/infektsioonikontroll
 • Kirurgilised vahendid
 • Vaskulaarseadmed
 • Ventilatsioon

Farmatseutika tõlge

Meie farmatseutika tõlkijad on eksperdid farmakoloogias ning omavad laiaulatuslikku kogemust biokeemiliste uuringute, kliiniliste uuringute, toote litsenseerimise ja patentimise aladel, toote turunduses ja patsientide juhendite tõlkimisel. Meie farmatseutlisi tõlketeenuseid viivad läbi tõlkijad, kes on väga kogenud ka ravimvormide ja farmakoloogia alaste artiklite tõlkimisel.

Hiina ja Jaapani ravimitööstus on globaliseerumise ja Aasias asuvate ravimifirmade kasvavate teadmiste ja turustuse tõttu järsult kasvamas. Globaliseerumine toob kaasa suure nõudluse kvaliteetse farmatseutilise tõlke järele. Põllumajanduskemikaalide rohke kasutamise tulemusena avaldatakse farmakoloogilisi uuringuid mitmetes erinevates keeltes. Meie farmatseutilised tõlked hiina ja jaapani keelest on selles erialases tõlkeharus jätkuvalt esikohal. Me kindlustame, et igal meie palgatud farmatseutika tõlkijal on nõutav lingvistiline ja temaatiline kompetentsus, mida farmatseutiliste dokumentide korrektseks tõlkimiseks on vaja.

Meie farmatseutika tõlked hõlmavad järgmisi erialasid:

 • Uuringus osaleja andmekaardid (Case Report Forms)
 • Kliiniliste uuringute dokumendid
 • Kliinilised hinnangud
 • Ravimikataloogid
 • Ravimitaotlused
 • Human treatment manuals
 • Kasutusjuhendid inimeste raviks
 • Teadliku nõusoleku vorm
 • Koostisosade aruanded
 • Laboriaruanded
 • Põllumajanduskemikaalide taotlused
 • Tootmisprotsessi kirjeldused
 • Turundusmaterjalid ja veebisisu
 • Meditsiinivahendite dokumendid tootmisloa saamiseks, kasutusjuhendid ja kataloogid
 • Arstiteaduse uuringud
 • Patendid
 • Juhised patsientidele
 • Küsimustikud patsientidele
 • Ravimvormid
 • Farmakoloogia artiklid
 • Farmakoloogia kokkuvõtted
 • Retseptiravimite info
 • Regulatiivsed dokumendid
 • Teaduslikud lühikokkuvõtted
 • Mürgisuse hinnangud
 • Veterinaarravimid
Background